Terug

Kapselvorming na een borstvergroting met siliconen prothesen

Kapselvorming is een natuurlijke reactie van het lichaam na een borstvergroting met prothesen. De prothesen worden door het lichaam als lichaamsvreemd materiaal gezien en worden daarom omringd door een vliesdun laagje bindweefsel dat door het lichaam wordt aangemaakt. Dit wordt het natuurlijke kapsel genoemd en de borst voelt geheel soepel en natuurlijk aan.

Deze natuurlijke kapselvorming zorgt er voor dat de prothese goed gaat hechten aan het omringende weefsel zodat deze daarna niet meer kan verplaatsen. Dit natuurlijke proces vindt plaats gedurende ongeveer zes weken na de borstvergroting. Wanneer tijdens deze periode de weefsels rondom de prothesen te veel bewegen, kan de prothese gaan verplaatsen. Daarom is het van groot belang om de eerste zes weken de borsten te ontzien en sporten, stofzuigen en strijken etc. te vermijden. Bij geruwde prothesen die de Beekman Klinieken gebruiken, kan de benodigde ingroei al in slechts enkele weken plaatsvinden en kunnen deze activiteiten dus sneller hervat worden.

Bij ongeveer vijf procent van de vrouwen kan er sprake zijn van overmatige kapselvorming. Het kapsel wordt dan dik en kan gaan samentrekken. Door het samentrekken, wordt de prothese ingekapseld, wordt deze harder en kan gaan vervormen. Het kapsel om de prothese wordt hierdoor voelbaar en in sommige gevallen ook zichtbaar. In enkele gevallen treedt er ook pijn op. De Beekman Klinieken gebruiken uitsluitend ruwwandige protheses van de firma Natrelle, ook wel Allergan genoemd. De garantiebepalingen van deze prothesen kunt u zien op Natrelle.

Wanneer treedt overmatige kapselvorming op?

Of overmatige kapselvorming gaat optreden is vooraf niet aan te geven. Zelfs bij één vrouw kan er wat dat betreft een verschil zijn tussen de linker en de rechter borst. Wel is van een aantal factoren bekend dat zij de kans op overmatige kapselvorming beïnvloeden. Zo staat vast dat prothesen met een glad oppervlak een grotere kans op kapselvorming geven dan de prothesen met een ruw oppervlak. Dit komt doordat bij een glad oppervlak de bindweefselcellen allemaal in dezelfde richting georiënteerd zijn hetgeen de kans op samentrekking sterk vergroot. Bij een ruw oppervlak zijn de bindweefselcellen verschillend georiënteerd waardoor per saldo er niet zo gauw samentrekking ontstaat. Een andere factor die invloed heeft op de kapselvorming is de mate waarin bloedingen tijdens of na de ingreep optreden. Bij een nabloeding worden de poriën van de prothese gevuld met bloedstolsels waardoor ook een geruwde prothese de eigenschappen gaat krijgen van een gladde prothese die een grotere kans op overmatige kapselvorming kent. Daarom wordt een drain geplaatst om zelfs bij het minste bloedverlies het bloed af te voeren. Deze drains worden voor het ontslag verwijderd. Tot slot wordt vermoed dat ook het optreden van (kleine) infecties als gevolg van de borstvergroting de kapselvorming daarna kan stimuleren. Daarom wordt er een strikt protocol gevoerd om deze risico’s tot een minimum te beperken.

De behandeling van overmatige kapselvorming

Overmatige kapselvorming kan zich in verschillende gradaties voordoen. Het kan gaan om een lichte en niet hinderlijke vorm (graad 1) tot een ernstige vorm met verhoogde gevoeligheid en een zichtbaar harder geworden kapsel (graad 4). Bij geringe kapselvorming volstaat een kleine chirurgische ingreep om dit te verhelpen. Hierbij wordt het kapsel op diverse plekken ingesneden zodat de prothese weer meer ruimte krijgt. Deze ingreep wordt een capsulotomie genoemd. Bij de meer ernstige kapselvorming kan besloten worden om dit kapsel volledig te verwijderen. Uiteraard is dat een meer ingrijpende hersteloperatie. Deze ingreep wordt een capsulectomie genoemd. Vaak is een verandering van protheseplaatsing noodzakelijk om een mooier resultaat te krijgen door een betere bedekking van de prothese. Vaak gaat het om verandering van plaatsing vóór de borstspier naar plaatsing onder de borstspier. Dit heet een Dual Plane conversie. Bij een overschot aan huid is ook een combinatie met een borstlift noodzakelijk.Het voordeel hiervan is dat de borstprothese weer in een strakker ‘jasje’ komt te zitten. De aanvankelijk zichtbare littekens zijn na een jaar nauwelijks zichtbaar.
 

Kapselvorming na een borstvergroting met siliconen prothesen