Disclaimer

De tekst en illustraties van deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch kan de informatie niet (meer) volledig of juist zijn. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. De Beekman Klinieken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. De Beekman Klinieken behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij de Beekman Klinieken. Ieder gebruik, het geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beekman Klinieken is verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via het secretariaat van de Beekman Klinieken.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie de Beekman Klinieken geen controle kan uitoefenen. De Beekman Klinieken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.