Gelaatscorrecties

Macs-lift

Macs staat voor Minimal Access Cranial Suspension. De Macs-lift is een operatie waarbij de plooien en de rimpels van de huid ter hoogte van de wangen, kaaklijn en hals strakker worden getrokken. Meestal gebeurt dit samen met de dieper gelegen weefsellagen. Een Macs-lift procedure is minder uitgebreid en minder belastend dan een volledige Face-lift. De ingreep heeft geen effect op de rimpels op het voorhoofd en rond de mond of de oogleden. Uiteraard zijn hiervoor aanvullende behandelingen mogelijk. Een Macs-lift wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg.

Voorbereiding

Gebruikt u medicijnen? Wilt u dit dan van tevoren melden bij uw plastisch chirurg. U mag vanaf één week voor de behandeling geen bloedverdunnende middelen (zoals Marcoumar of Sintromitis) of Aspirine of andere pijnstillers waar acetylsalicyzuur in zit, innemen. Overleg hierover met uw arts. De dag ná de ingreep kunt u de medicijnen weer innemen. Roken vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing kunnen ontstaan. Als u rookt, adviseren we u daarom om minstens zes weken van tevoren te stoppen met roken.

Hoe verloopt de ingreep

De ingreep vindt meestal in dagbehandeling plaats. Een Macs-lift kan onder plaatselijke of volledige verdoving (narcose) worden uitgevoerd en duurt ongeveer twee uur. De huid van de wangen wordt tot de neus-mondplooi losgemaakt. De weefsellaag onder de huid wordt vervolgens aangespannen met hechtingen die worden vastgezet op het jukbeen. Hierna wordt de overliggende huid richting oor getrokken en wordt overtollige huid verwijderd. Dan wordt de wond gehecht, zodat uiteindelijk een litteken ontstaat dat vlak vóór het oor loopt met een uitloper die tussen de haren valt.

Herstelperiode

Na afloop van een Macs-lift wordt uw gezicht met een drukkend verband omzwachteld. Dit verband moet enkele dagen blijven zitten. Instructie over wanneer u mag douchen, baden of zwemmen i.v.m. met het verband, krijgt u van uw plastisch chirurg. Na de operatie is uw gezicht gezwollen en verkleurd. Dit duurt gemiddeld twee weken. Het is verstandig om de eerste dag na de ingreep rust te nemen. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan De eerste dagen kunt u pijn ervaren bij het openen van de mond en met name bij het kauwen. Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee. De eerste week moet u inspannend werk, bukken en tillen vermijden. Na 7 dagen mag u licht huishoudelijk werk en administratief werk uitvoeren. Zwaar werk, zwemmen, saunabezoek en intensief sporten worden de eerste 2 weken afgeraden. De littekens zijn bij nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal nauwelijks op. Het uiteindelijke resultaat is pas zichtbaar na enkele weken.

Mogelijkheden en verwachtingen


Het doel van een Macs-lift is de huid van het onderste eenderde gedeelte van het aangezicht en het onderliggende weefsel strakker te krijgen. Rimpels zullen hierdoor minder diep worden en soms verdwijnen. Plooien als gevolg van lachen en praten zullen echter altijd zichtbaar blijven. Ook moet u er rekening mee houden dat het natuurlijke verouderingsproces van de huid door een Macs-lift niet wordt gestopt. Het uiteindelijke resultaat en volledig herstel wordt 6 tot 12 maanden na de ingreep bereikt.

Risico’s en complicaties

Een Macs-lift heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Er bestaat de kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Soms komen na een Macs-lift plekjes voor in het gezicht die iets vaster aanvoelen. Deze plekjes gaan vanzelf weer weg, maar u kunt ze ook laten behandelen door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut. In zeldzame gevallen raakt er tijdens een Macs-lift een zenuwtakje beschadigd of gekneusd. Het gedeelte van uw gezicht waarin dit zenuwtakje uitmondt, kunt u dan onvoldoende bewegen. Meestal herstelt dit zich echter weer geheel of gedeeltelijk.

Vergoeding

Een Macs-lift is een esthetische operatie en wordt niet vergoed door zorgverzekeraar. U moet de operatie dus zelf betalen. Een precieze opgave van de kosten krijgt u nadat de plastisch chirurg u op het spreekuur heeft gezien.

Vraag hier uw consult aan*

* Bij verwijzing van uw huisarts worden de kosten door uw verzekeraar vergoed. Betreft het een consult zonder verwijzing, bedragen de kosten € 115,00.

BEL DIRECT