Hand- en pols chirurgie

Ziekte van Dupuytren

Bij de ziekte van Dupuytren (selectieve of partiële fasciectomie) vormen zich knobbels en strengen in de handpalm en de vingers, veroorzaakt door littekenvorming in het oppervlakkige peesblad van de hand. Op den duur kan dit leiden tot verkromming van de vingers.

Voorbereiding op de ingreep

Gebruikt u medicijnen? Wilt u dit dan van tevoren melden bij uw plastisch chirurg. U mag vanaf één week voor de behandeling geen bloedverdunnende middelen (zoals Marcoumar of Sintromitis) of Aspirine of andere pijnstillers waar acetylsalicyzuur in zit, innemen. Overleg hierover met uw arts. De dag ná de ingreep kunt u de medicijnen weer innemen.

Hoe verloopt de operatie

Het doel van de operatie is functieherstel van uw hand. De operatie wordt in dagverpleging uitgevoerd en vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) of door middel van een okselprik. De plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u mogelijk is. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening in uw hand kan de operatie 30 tot 90 minuten duren. Vaak zijn er meerdere huidsnedes noodzakelijk om het zieke weefsel te kunnen verwijderen. Aan het eind van de operatie wordt uw hand verbonden.

Informatie over de periode na de behandeling van de ziekte van Dupuytren


Herstelperiode

U kunt na de operatie niet zelf autorijden. Na de operatie moet u uw hand de eerste 2 tot 3 dagen in een draagdoek dragen. Ook is het goed om uw vingers in het verband te bewegen. Ongeveer 3 dagen na de operatie mag u zelf het verband verwijderen. Zonodig kunt u hierna de wond bedekken met een vet gaasje en zwachtel. Na twee weken worden de hechtingen verwijderd. Bij een ongestoorde wondgenezing, en afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening, kunt u uw hand 4 tot 6 weken na de operatie weer normaal gebruiken. Soms is fysiotherapie nodig.

Mogelijkheden en verwachtingen

Als uw vingers al langere tijd sterk gekromd staan, zal het niet altijd lukken een volledige strekstand daarvan te bereiken. Aangezien de oorzaak van de ziekte van Dupuytren niet bekend is, kan de ziekte met al zijn verschijnselen opnieuw optreden, waardoor een nieuwe operatie nodig is. Dit kan ook gebeuren na een geslaagde operatie. De ziekte is dus niet 100 procent te genezen.

Risico’s en mogelijke complicaties

Zoals iedere operatie, heeft ook de operatie van Dupuytren risico’s. Op de eerste plaats zijn er de risico’s van narcose of okselprik. Hierover kunt u zich het beste laten informeren door de anesthesioloog. Verder bestaat de mogelijkheid van nabloeding, infectie, gestoorde wondgenezing en weefselversterf. Ook kan tijdens de operatie een zenuw in de vinger beschadigd raken, waardoor een deel van de vinger doof aanvoelt. Herstel van het gevoel treedt meestal in beperkte mate op. Een zeldzame en onvoorspelbare complicatie is dystrofie. De hand wordt dan dik, rood en warm (of in sommige gevallen juist blauw en koud), en is pijnlijk en zweterig. Deze complicatie maakt behandeling in een vroeg stadium noodzakelijk. Herstel is dan vaak mogelijk, maar kan lang duren.

Vraag hier uw consult aan*

* Bij verwijzing van uw huisarts worden de kosten door uw verzekeraar vergoed. Betreft het een consult zonder verwijzing, bedragen de kosten € 115,00.

BEL DIRECT