AFSPRAKEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

De BeekmanKlinieken heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Waarom is dit zo belangrijk?

Zorgverzekeraars zijn niet meer verplicht met elke zorgaanbieder een contract af te sluiten. Het kan dus zijn dat uw zorgverzekeraar met bepaalde ziekenhuizen en klinieken geen contract heeft en behandelingen in die ziekenhuizen en klinieken maar voor een deel vergoedt.

Als u een natura polis heeft (dit betekent dat de zorgaanbieder de rekeningen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar stuurt), betekent dit dat u alleen naar de zorgaanbieders kunt waarmee uw verzekeraar een contract heeft of anders moet u de rekening zelf betalen. Heeft u een restitutie polis (dit betekent dat u eerst zelf de rekening betaalt en vervolgens deze indient uw zorgverzekeraar), dan kunt u wel zelf bepalen naar welke zorgaanbieder u gaat. Het nadeel hiervan is dat zorgverzekeraars een bepaalde standaardprijs voor een behandeling hanteren, hierdoor bestaat de kans dat u niet het hele bedrag vergoed krijgt.

Het is dus belangrijk te weten of uw zorgverzekeraar behandelingen bij het ziekenhuis of kliniek van uw keuze vergoedt. Behandelingen bij de BeekmanKlinieken worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.


HOE ZIT DAT NOU?

U kunt bij BeekmanKlinieken terecht voor een breed scala aan gespecialiseerde behandelingen. Een groot aantal van deze behandelingen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en een aantal behandelingen (voornamelijk cosmetisch) is niet verzekerd. Er is geen onderscheid in service of kwaliteit, voor alle behandelingen geldt dezelfde kwaliteitsstandaard. Het enige is verschil is wie er betaalt, u als cliënt of uw zorgverzekeraar.

 

VERZEKERD OF ONVERZEKERD?

Wordt mijn behandeling volledig vergoed?

Soms is het van te voren niet duidelijk of de behandeling wordt vergoed of dat u zelf de behandeling moet betalen. De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en de hoogte van het door u overeengekomen eigen risico. Als u een behandeling verzekerd uit wilt laten voeren, is een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. Deze verwijsbrief dient u mee te nemen tijdens het eerste consult bij de behandelend arts.

Eerste consult
In geval van een plastisch chirurgische ingreep kan de consulent een machtiging voor u indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar beslist of de door u gewenste behandeling vergoed wordt of niet. Ook als u besluit de ingreep niet uit te laten voeren omdat uw zorgverzekeraar deze niet vergoedt, wordt door ons een eerste consult gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze declaratie komt ten laste van uw eigen bijdrage of, indien u een eigen risico heeft afgesproken met uw verzekeraar, ten laste van uw eigen risico.

Heeft u na het lezen van deze pagina's nog niet alle informatie die u zocht? Het is altijd goed om bij uw eigen verzekeraar advies in te winnen of even te bellen met een van onze medewerkers via: 085-401 59 65.

 

EIGEN RISICO

Iedere verzekerde in Nederland heeft te maken met een eigen risico, dat geldt zowel bij een ziekenhuis als bij een Zelfstandig Behandel Centrum zoals de BeekmanKlinieken. Het eigen risico wordt rechtstreeks met u verrekend door uw zorgverzekeraar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, tot een maximum van € 850,- per jaar.

Relevante zorg die binnen het eigen risco valt bij de BeekmanKlinieken is het eerste consult bij de behandelend arts. 

Wilt u meer informatie over uw eigen risico? Klik hier voor de website van de Rijksoverheid.


VERWIJSBRIEF, AANVULLENDE VERZEKERING OF SECOND OPINION

Verwijsbrief

Om uw behandeling vergoed te krijgen vanuit uw basis of aanvullende verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Dit is per 1 januari 2012 verplicht, in elk ziekenhuis, maar dus ook in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) als de BeekmanKlinieken Een verwijsbrief heeft een geldigheid van een jaar, wat inhoudt dat u na het verstrijken van het jaar een nieuwe verwijsbrief nodig heeft als u alsnog een afspraak wilt maken.

Aanvullende verzekering
Het kan zijn dat bepaalde medische ingrepen door uw verzekeraar worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te weten welke medische ingrepen hieronder vallen raden wij u aan om uw polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met uw verzekeraar.

Second Opinion
Wanneer het een second opinion betreft gelden er andere regels. Wanneer u bijvoorbeeld onder behandeling bent bij een ander ziekenhuis, maar graag de mening wilt van een van de artsen van de BeekmanKlinieken, dan moet uw behandelend arts u een verwijsbrief geven (let wel, dit is geen verwijsbrief voor een eventuele behandeling, enkel voor een second opinion). U heeft recht op een second opinion vanuit uw basisverzekering, mits het zorg betreft die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Mocht uw behandelend arts dit bijvoorbeeld niet willen doen, kan uw huisarts u hiermee helpen.