Body Contouring

Dermolipectomie bovenarmen (bovenarmlift)

Een overschot aan huid aan de binnen- en buitenkant van de bovenarmen kan het gevolg zijn van veroudering, maar ook van (fors) afvallen. Er ontstaan dan plooien die soms ook kunnen hinderen in dagelijks leven. Vindt u het echt storend of heeft u er lichamelijke klachten van, dan kunt u een bovenarmlift overwegen. Dit is een grote ingreep, waarbij de overtollige huid wordt weggehaald.

Tijdens het eerste consult zal de plastisch chirurg de behandelmogelijkheden met u bespreken: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke complicaties, de risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en een duidelijke voorlichting over de behandeling en herstelperiode nadien. Tijdens het consult bekijkt de chirurg of u in aanmerking komt voor een bovenarmlift en vragen naar uw gezondheidstoestand, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. De chirurg zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn en aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen en ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn. Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor uw medisch dossier.

Voorbereiding op de operatie

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dient u dit te melden tijdens het gesprek. Het gebruik van deze medicijnen voor en na de operatie zal in overleg met uw behandelend arts worden afgesproken. Indien u elders onder behandeling bent of allergisch bent voor een bepaalde stof of medicijn, dan dient u dit eveneens te melden.

Als u te zwaar bent (BMI hoger dan 30), is het verstandig om voor de operatie eerst te vermageren. Het operatieresultaat is dan beter en het risico op infectie vermindert.

U mag niet zelf autorijden of alleen reizen na de operatie.

Tijdens de eerste paar weken na de operatie, raden we u aan om ondersteuning te regelen tijdens dagelijkse activiteiten.

Hoe verloopt de ingreep

Een bovenarmlift wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de onderliggende spierlagen. Het teveel aan huid wordt verwijderd en eventueel wordt het teveel aan vet weggezogen. Zo nodig wordt een drain achtergelaten.

Herstelperiode

De drains worden afhankelijk van de productie, na 24 uur verwijderd. De operatie vindt plaats op de dagverpleging. U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoordt vinden. U draagt de eerste week dag- en nacht een elastisch verband, die zwelling tegen gaat. Gemiddeld neemt de zwelling na een week sterk af. Daarna draagt u 6 weken druk/ondersteunende kleding, dit is tevens voor het tegen gaan van zwelling. Na een bovenarmlift is het advies 1 week rust te nemen. De eerste dagen zullen lopen en zitten wat lastig zijn. Pas na 2 weken mag u lichte werkzaamheden hervatten, waarbij u niet teveel hoeft te lopen. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een maand wachten.

Risico’s en mogelijke complicaties

Na iedere operatie is er een kleine kans op; nabloedingen, bloeduitstortingen, infecties, gevoelloosheid, vertraagde wondgenezing, trombose, weefselversterf, en een allergische reactie. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het eindresultaat. Specifieke risico’s van een bovenarmlift zijn tijdelijke gevoelloosheid van de huid rondom het wondgebied, asymmetrie, vorming van hypertrofische (sterk verdikte) littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van bovenbeen of lies.

Vergoeding

De kosten van deze ingreep worden niet standaard vergoed. De plastisch chirurg vraagt voor deze ingreep een machtiging voor u aan bij uw zorgverzekering, indien u voldoet aan de vastgestelde richtlijnen. U ontvangt hierover bericht van uw zorgverzekering.

Vraag hier uw consult aan*

* Bij verwijzing van uw huisarts worden de kosten door uw verzekeraar vergoed. Betreft het een consult zonder verwijzing, bedragen de kosten € 115,00.

BEL DIRECT