Borstchirurgie

Borstvergroting

Er zijn diverse redenen waarom vrouwen een borstvergroting (Mammaaugmentatie) wensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u niet tevreden bent met de grootte of vorm van uw borsten (de borsten zijn te klein gebleven in verhouding tot de rest van het lichaam) of dat het borstweefsel slapper of minder is geworden na een zwangerschap of door het ouder worden. Een borstvergrotende operatie wordt uitgevoerd na het achttiende levensjaar. Het is zeer belangrijk dat u de borstvergrotende operatie zelf wilt en de ingreep niet voor mensen in uw omgeving doet. Een borstvergrotende operatie kan op twee manieren worden uitgevoerd. Op de klassieke manier met borstprothesen, of met behulp van lichaamseigen vetweefsel.

Borstprothesen

De laatste jaren is er veel onrust ontstaan met betrekking tot de levensduur van borstprothesen, de gevolgen bij een lekkage van borstprothesen, of de gevolgen van de in zeer zeldzame voorkomende gevallen van ALCL.

Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de richtlijn ‘Borstprothesechirurgie’ van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Wij zijn van mening dat na implantatie van borstprothesen, de cliënt zorgvuldig gemonitord moet worden door een regelmatige check-up door middel van een echografie. Dr. W.H. Beekman is gepromoveerd op het onderwerp borstprothesen en heeft zich daarbij gespecialiseerd in het uitvoeren van een echografie tijdens de check-up na een borstvergroting.

Lichaamseigen vet

Een borstvergroting met lichaamseigen vet is een goed alternatief voor de implantatie van borstprothesen. Het kent echter ook beperkingen. Om een vergroting van 1 cupmaat te bereiken zal minstens 350 tot 400 cc vet per borst ingebracht moeten worden. Vaak zijn er twee operatiesessies nodig om een gewenst resultaat voor de cliënt te bereiken. Het eindresultaat hangt van de persoonlijke acceptatie van het eigen getransplanteerde vetweefsel af. In het algemeen kan worden gezegd dat 50% van het getransplanteerd vetweefsel overleeft en aan het eindresultaat bijdraagt.

Mogelijkheden en verwachtingen

Natuurlijk zal er bij een borstvergrotende operatie binnen bepaalde grenzen rekening worden gehouden met de gewenste cupmaat. Ook de plastisch chirurg zal vanuit zijn of haar visie en ervaring een idee hebben over de meest geschikte grootte. Dit advies komt vaak overeen met de wens van de vrouw die de operatie wil ondergaan. Bij een borstvergroting met eigen vetweefsel wordt in tegenstelling tot een vergroting met borstprothesen geen garantie gegeven dat de operatie tot de gewenste cupmaat zal leiden.

Na de operatie zijn de borsten groter en steviger, maar er zijn wel blijvende littekens. Hoe deze littekens er uit zien, verschilt per persoon. Er wordt naar gestreefd de littekens onzichtbaar in de borstplooi te laten vallen. Soms zijn de borsten niet helemaal gelijk van grootte en vorm, dat kan ook na de operatie blijven bestaan. Ook de vorm en de gevoeligheid van de tepels kan anders zijn dan voor de operatie. Na de ingreep is borstvoeding mogelijk. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstvergroting goed uitvoerbaar.

Onderzoek

Tijdens het consult kunt u uw verwachtingen en wensen aan de plastisch chirurg uitspreken en wordt een reëel beeld van wat een borstvergroting voor u kan betekenen. De verschillende soorten implantaten en technieken die er zijn en wat de verschillen zijn worden door de plastisch chirurg met u besproken. U hoort op welke manieren het implantaat of het vetweefsel kan worden ingebracht, hoe lang de ingreep duurt, hoe lang u moet herstellen en welke littekens uiteindelijk overblijven.

De plastisch chirurg zal uw borsten onderzoeken. Hij kijkt naar het uiterlijk van de beide borsten en hun verhouding ten opzichte van elkaar. Hij controleert de kwaliteit van het klierweefsel en bepaalt hoe elastisch de huid is. De plastisch chirurg meet de dimensies van uw borsten om de afmeting van de eventueel in te brengen prothesen te bepalen of hoeveel sessies u nodig heeft voor de borstvergroting met lichaamseigen vetweefsel. Samen met de plastisch chirurg beslist u welke techniek voor u het meest geschikt is. Ieder lichaam is anders gebouwd, en afhankelijk van uw type postuur en lichaamsbouw kan het zijn dat er eventueel ook een combinatie met een borstlift aangeraden wordt.

De vorm en het volume van de borstprothesen zijn belangrijke factoren die invloed hebben op het resultaat. Het is daarom goed te weten dat u tegenwoordig uit diverse borstprothesen kunt kiezen waarmee de voor u beste resultaten behaald kunnen worden. De klassieke prothesen zijn rond of anatomisch gevormd. Daarnaast bestaan er tegenwoordig ook rond gevormde prothesen die eenmaal in het lichaam geplaatst een anatomische vorm aannemen. De plastisch chirurg zal u hierover informeren.

Voorbereiding

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld marcoumar, sinaspril, sintrom(itis), ascal, perindopril APC, asprobruis, kinderaspirine) moet u dit melden tijdens het gesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet 1 week vóór de operatie worden gestaakt. Instructies hierover krijgt u van de behandelend arts. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Uw arts raadt u daarom dringend aan om enkele weken voor de operatie te stoppen met roken.

Indien u elders onder behandeling bent of allergisch bent voor een bepaalde stof of medicijn, dan dient u dit eveneens te melden.

U dient 1 dag vóór de ingreep uw oksels te scheren. U moet op de dag van de operatie geen bodylotion op uw bovenlichaam smeren en geen nagellak of gelnagel op 1 vinger te hebben. Op de dag van de ingreep zal de chirurg het operatiepatroon op de borsten tekenen.

Werkwijze

De techniek van een borstvergroting is zodanig verfijnd dat deze ingreep in dagbehandeling kan plaatsvinden. U wordt onder algehele anesthesie gebracht. Voorafgaande aan de ingreep zal de plastisch chirurg een tekening maken op uw borsten en de snede markeren waardoor de prothesen of het vetweefsel zullen worden ingebracht. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden en hebben hun eigen voor- en nadelen. Deze zijn tijdens het consult met u besproken. Bovendien heeft de plastisch chirurg de voor u optimale keuze aangeraden en besproken.

Borstprothesen

De plastisch chirurg creëert een holte waarin het implantaat kan worden ingebracht. Deze holte kan de chirurg maken onder de borstspier of onder de borstklier. Ook hier spelen factoren een rol die betrekking hebben op uw unieke lichaam.
De ingreep neemt ongeveer één uur in beslag . Over de littekens worden steunpleisters geplakt. In het wondgebied worden zo nodig twee drains (dunne slangetjes) achtergelaten, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Zij zorgen ervoor dat het wondvocht kan worden afgevoerd.

Lichaamseigen vetweefsel

De chirurg neemt eerst op de preoperatief aangegeven plaatsen het vetweefsel weg, en maakt het geschikt voor implantatie. Daarna wordt het verkregen vetweefsel verdeeld over de twee borsten. Bij het gebruik van lichaamseigen vetweefsel zijn drains niet van toepassing.

Ná de operatie

Na een borstvergrotende operatie zijn de borsten voorzien van verband en op de littekens zijn steunpleisters aangebracht. De eventuele drains die het wondvocht afvoeren, worden snel verwijderd. De eerste 24 uur na de operatie heeft u wat pijn, daarna kunnen de borsten strak en gespannen aanvoelen. U mag de dag na de ingreep douchen. Laat de steunpleisters zitten. Alle bewegingen die u pijnloos kunt uitvoeren zijn toegestaan.

Vanaf de dag van de operatie moet u een steunende sport BH gaan dragen. Deze BH moet u 3 weken dag en nacht dragen, daarna nog 3 weken overdag. Na deze 6 weken mag u weer gaan dragen wat u wilt. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de controle op de polikliniek. Tijdens dit bezoek aan de polikliniek worden de hechtingen verwijderd. Na de operatie ontstaat een sterke spanning in de weefsels. Het duurt daarom soms wel 6 maanden voordat de borsten hun definitieve vorm hebben. Het is verstandig om voor de eerste week na thuiskomst hulp te regelen.

Hoe meer rust u de operatiewond geeft, hoe mooier het litteken geneest. U mag 6 weken lang niet sporten, zwemmen, baden en zwaar tillen. Na ongeveer drie weken kunt u de meeste lichte dagelijkse werkzaamheden weer zelf verrichten. Massage met een crème of lotion kan de littekens sneller soepel maken, dit mag u echter pas doen nadat de hechtingen zijn verwijderd en als de wonden geheel zijn genezen. Zolang de littekens rood zijn is het aan te raden om deze te beschermen met een sunblock. Het totale herstel duurt circa 1 jaar.

De tepels kunnen na de ingreep zowel veel gevoeliger als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. Het is nog altijd mogelijk om uw borsten zelf op knobbeltjes of andere afwijkingen te onderzoeken.

Risico’s en mogelijke complicaties

Een borstvergrotende operatie heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. Een wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. De borsten kunnen ook verschillen in zwelling. Na de operatie kan het gevoel in de tepels verminderd of juist gevoeliger zijn, net zoals het gevoel aan de onderzijde van uw borsten vaak verminderd is. Dit herstelt zich meestal in de loop van de genezing.

Prothesen

Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaag (kapsel). Soms trekt deze laag zich samen, waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden (kapsel-schrompeling of contractie genoemd). Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt. Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak voor gevonden. Dit is te merken doordat er iets ‘knapt’ en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Deze prothese moet dan vervangen worden. Verder zijn er de normale risico’s van een narcose en zijn niet groter of kleiner dan bij elke andere ingreep. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar klein.

DBIR

Het Dutch Breast Implant Registry (DBIR) is een landelijk register waarin de plastisch chirurgen sinds 2015 alle borstprothesen registreren die worden geplaatst of verwijderd. Hierdoor wordt het gebruik en de kwaliteit van borstprothesen gewaarborgd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van het DBIR.

NVPC

De NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) heeft een chirurgische bijsluiter voor vrouwen die een borstoperatie ondergaan met siliconen implantaten.

Vergoeding

Een borstvergrotende operatie wordt over het algemeen niet vergoed De beslissing hierover wordt door de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar genomen. Meestal dient u de ingreep dus zelf te betalen. U kunt dan een opgave van de kosten krijgen van uw plastisch chirurg.

Verantwoording tekst

Deze tekst is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Vraag hier uw consult aan*

* Bij verwijzing van uw huisarts worden de kosten door uw verzekeraar vergoed. Betreft het een consult zonder verwijzing, bedragen de kosten € 115,00.

BEL DIRECT